Den Haag, 8 januari 2015

Onderwerp: afkeuringsverklaring inzake gewelddadige aanslag op kantoor Charlie Hebdo

Alle lof is aan Allah, en de zegeningen en vrede voor zijn boodschapper, zijn familie, zijn metgezellen en wie hem volgt. Vervolgens;

Naar aanleiding van de aanslag op het kantoor van weekblad Charlie Hebdo in Parijs die leidde tot vele slachtoffers, verklaren wij, het executieve bureau van de Vereniging Imams Nederland en namens alle verenigingsleden, onze afkeuring en verwerping van deze aanval en veroordelen we met klem de daders achter deze terreuraanslag. We spreken onze oprechte solidariteit en medeleven uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden.

Het op deze wijze doden van mensen, ongeacht welke motieven daaraan ten grondslag liggen, is onacceptabel voor religie en gezond verstand. Represailles en wraak is niet een zaak voor een individu, maar behoort tot de taken van de rechter alleen. Wanneer een ander dan de rechter hiertegen optreedt zal dit leiden tot chaos en onveiligheid binnen de maatschappij, in het bijzonder in de Europese maatschappijen die een lange tijd in een staat van veiligheid en stabiliteit leven en waar moslims in alle vrijheid en tevredenheid invulling kunnen geven aan hun religieuze rites.

Lastering tegen de monotheïstische godsdiensten en hun symbolen hebben we eerder verworpen en blijven we verwerpen, waaronder de bespottelijke prenten van de profeet en boodschapper van de islam Mohammed – Moge Allah hem zegenen en tevreden zijn met hem. Tegelijkertijd veroordelen en keuren we ten strengste af dat een reactie hierop met terreur plaatsvindt of met een wijze die wettelijk niet toegestaan is in de landen waarin we leven.

Van deze pijnlijke gebeurtenis willen we gebruikmaken om moslims in het algemeen en de imams, moskeegangers en moskeebestuurders in het bijzonder te adviseren om kalm, geduldig en met wijsheid met de bedreigingen om te gaan die uit gekende of ongekende hoeken kunnen komen. We adviseren ze om de rechterlijke wegen te bewandelen om daders te berechten en de noodzakelijke maatregelen te treffen om moskeeën te beveiligen, in samenwerking met de verantwoordelijken over veiligheid in het land.

Imams  en vrijdagsprekers verzoeken we om in de preek van vrijdag 9 januari 2015 in te gaan op dit onderwerp op een wijze die aanspoort tot kalmte en tot omgang met iedereen op basis van tolerantie, vredig samenleven en wederzijds respect.

Het executieve bureau van de Vereniging Imams Nederland