Moslimjongeren alternatieven bieden is de oplossing

Door Robert Toret1-2-2015, 20:59 (Update 1-2-2015, 21:26)

LEIDEN – Om radicalisering onder moslimjongeren tegen te gaan, moeten ze alternatieven worden geboden. Dat was een conclusie van de drukbezochte themabijeenkomst ‘Radicalisme: oorzaken, symptomen en genezing’, zaterdagavond in Islamitisch Centrum Imam Malik.

De themavonden voor jongeren hebben een maandelijkse plek binnen de Leidse moskee. Nadat er op Facebook een aankondiging verscheen van de bijeenkomst met dit onderwerp bleek de belangstelling dusdanig groot dat het bestuur van Imam Malik besloot de bijeenkomst een open karakter te geven. Onder de aanwezigen bevonden zich burgemeester Henri Lenferink en de ambassadeur van Marokko, Abdelouahab Bellouki.

Beiden benadrukten dat moslims en niet-moslims hier op de goede weg zijn. Bellouki noemde Leiden zelfs ‘een voorbeeld voor andere steden’ en prees de initiatieven die er genomen worden om de sociale cohesie te bevorderen.

Volgens gastspreker Martijn de Koning, antropoloog aan de universiteiten van Nijmegen en Amsterdam en islamdeskundige gaat het om een klein groepje. ,,Als je beseft dat er 860.000 moslims in Nederland wonen en we ongeveer 250 Syrië-gangers hebben. Toch is er een aantal zaken dat opvalt. Het zijn jongeren die in hun beleving strijden voor het goede en tegen onrecht. Het zijn avonturiers die vatbaar zijn voor het romantische beeld dat wordt geschetst. Ook al omdat ze zich vaak in een uitzichtloze situatie bevinden. Geen baan, geen opleiding, schulden. Waarom zouden ze hier blijven, terwijl ze elders een nieuw leven kunnen opbouwen?’’

Imam Azzedine Karrat, verbonden aan de Essalam-moskee in Rotterdam, benaderde de kwestie vanuit een theologische invalshoek. ,,De term radicaal is afgeleid van ‘radix’, wortel. Oftewel: terugkeren naar de basis. Dat is niet per definitie slecht. Religieus radicalisme kan echter ook leiden tot extremisme. Veel komt voort uit onwetendheid. Koranteksten zijn voor jongeren soms moeilijk te interpreteren. Als ze niet weten waar ze met hun vragen terecht kunnen, bestaat het gevaar dat ze zich tot verkeerde kanalen wenden. De taalbarrière versterkt dat. In veel moskeeën spreekt de imam gebrekkig Nederlands, terwijl jongeren vaak niet goed Arabisch spreken.’’ De oplossing ligt volgens Karrat in het bundelen van de krachten. ,,Elkaar verwijten is niet de oplossing.’’

Bron: leidschedagblad.nl