Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

De Voortreffelijkheden in het bezoeken van de zieken

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Islamitisch Centrum Imam Malik | 5 december 2014

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de naam van Allah de Meest Barmhartige de Meest Genadevolle. Moge Allah SWT Zijn zegeningen doen neerdalen over onze geliefde profeet Mohammed ﷺ, zijn familieleden en een ieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de dag des Oordeels.

Abu Huraira ra verhaalt ons dat de profeetﷺ  heeft gezegd: “Allah zal zeggen op de Dag des Oordeels: “O zoon van Adam, Ik was ziek en jij bezocht Me niet.” Hij (de zoon van Adam) zal zeggen: “O Heer, hoe had ik U moeten bezoeken terwijl U de Heer der Werelden bent?” Allah zal zeggen: “Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die ziek was en jij bezocht hem niet? Wist jij niet dat als jij hem had bezocht dat jij Mij bij hem aangetroffen had.”

Allah vraagt: “O zoon van Adam, ik vroeg jou om eten en jij voedde Mij niet.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe kan ik U voeden terwijl U de Heer der Werelden bent?” Hij zal zeggen: “Wist jij niet dat Mijn dienaar die-en-die jou om eten vroeg en jij voedde hem niet? Wist jij niet dat als jij hem had gevoed dat jij dat (de beloning ervoor) zeker bij Mij aangetroffen had?”

Allah zal zeggen: “O zoon van Adam, ik vroeg jou om drinken en jij voorzag mij niet.” Hij zal zeggen: “O Heer, hoe kan ik u voorzien terwijl U de Heer der Werelden bent?” Daarop zal Hij zeggen: “Die-en-die dienaar van Mij vroeg jou om drinken, maar jij voorzag Hem niet. Wist jij niet dat als jij hem voorzien had van drinken, dat jij dat (de beloning ervoor) zeker bij Mij aangetroffen had?

Bekommer je om anderen

 Met deze overlevering leert Allah swt ons op een subtiele wijze hoe wij Zijn tevredenheid te kunnen verkrijgen. Hiermee leert Hij ons contact te onderhouden met anderen die het moeilijk hebben. Dat wanneer wij deze mensen helpen wij in rangen zullen stijgen. tegelijkertijd is het voor een ieder van ons een signaal dat we ons niet alleen met onszelf moeten bezighouden. Maar ook aan anderen moeten denken die onze hulp en steun nodig hebben. want weet broeders en zusters er komt een dag dat jij de hulp van anderen nodig hebt. Het is een realiteit dat wij het liefst alleen met onszelf bezighouden. dat wij het te druk hebben met onze eigen dingen, dat we geen tijd hebben de zieken te bezoeken, dat we geen zin hebben anderen te condoleren, dat we mensen met problemen liever vermijden want dat is een last. Dit is een keiharde realiteit. Vraag het eens aan een broeder of een zuster die ziek thuis ligt of iemand met grote problemen hoeveel mensen er zijn die om hen bekommeren.

De profeetﷺ zei:  “De moslim heeft zes rechten op een andere moslim: wanneer je hem ontmoet groet hem dan met de salaam, wanneer hij jou uitnodigt geef je daar gehoor aan, wanneer hij jou om advies vraagt geef je hem advies, wanneer hij niest en Allah prijst reageer je met: yarhamoek-Allah (moge Allah u genadig zijn), wanneer hij ziek is bezoek je hem en wanneer hij komt te overlijden volg je zijn begrafenis.” (Overgeleverd in Muslim.) Wollahi er zijn broeders die je aankijken maar bewust geen salaam zeggen terwijl zij vele ongelovigen knuffelen en zgn tot de religie uitnodigen. dit is de staat waarin wij ons bevinden. laat staan dat iemand jou bezoekt, helpt of adviseert.

Laten we onszelf vergelijken met hoe de sahaba en de vrome voorgangers waren onderling. De sahaba die elkaar opzochten als ze elkaar enkele dagen niet zagen, zij bezochten elkaar bij ziekte en wensten elkaar het beste wanneer een metgezel afwezig was en nam zijn bezittingen onder zijn hoede totdat hij terugkwam. Wanneer zij in een bijeenkomst met elkaar zaten en iemand drie dagen afwezig was, vroegen ze naar elkaar. In welke staat bevind jij je beste broeder en zuster? Wanneer heb jij de telefoon gepakt en naar iemand gevraagd zonder iets van die persoon nodig te hebben.

Met name in het bezoeken van de zieken zitten er grote voortreffelijkheden die wij niet links moeten laten liggen. Dit zijn de momenten om dichter bij Allah te komen en de harten van de zieken weer te laten doen opleven waardoor de broederschap weer sterk en gefundeerd wordt. Enkele voortreffelijkheden die de profeet saw benoemt zijn:

De voortreffelijkheden in het bezoeken van de zieken

“Wanneer de moslim zijn (zieke) moslim broeder bezoekt, is hij de fruiten van het Paradijs aan het oogsten, totdat hij terugkeert.”  De beloning voor degene die de zieke bezoekt, wordt vergeleken met een oogst door iemand die vruchten verzamelt.

 “Een oproeper roept naar degene die een zieke persoon of zijn broeder in Islam bezoekt, zeggende: “Moge jij gelukkig zijn, moge jouw stappen gezegend zijn, en moge jij een waardige positie in het Paradijs bezetten.”

 “Wie een zieke persoon bezoekt, duikt in genade totdat hij gaat zitten. En wanneer hij zit wordt hij erin ondergedompeld.”

Gedragsregels tov de zieke 

Echter zijn er natuurlijk ook gedragsregels bij het bezoeken van de zieken.

  1. Voor de zieke persoon dienen er smeekbeden te worden verricht zoals overgeleverd in de sunnah. Laa ba’s Tahoeron InshaAllah (Maak je geen zorgen het zal een reiniging voor je zonden zijn.)
  2. “Eenieder die een zieke persoon bezoekt die niet aan het sterven is en zeven maal in zijn aanwezigheid zegt: As’aloellaah al-cAdhiem, Rabba l-cArsh il-cAdhiem, an yashfiyak. (Ik vraag Allah de Almachtige, Heer van de Geweldige Troon om u gezond te maken),Allah zal hem genezen van zijn ziekte.
  3. z Het is raadzaam wanneer je de zieke bezoekt je niet te lang blijft hangen bij de zieke. het is goed de zieke kort te bezoeken. De zieke heeft zijn rust nodig en kan een te lange bezoek niet gebruiken. stel ook geen onnodige vragen. stel de vraag of je hem of haar ergens mee kunt helpen en wens hem het beste. maak de zieke niet nog zieker.
  4. Kies het juiste moment de zieke te bezoeken. houd ten alle tijde rekening met de gezondheid van de zieke. Respecteer ook de bezoekerstijden in het ziekenhuis.
  5. Bezoek de zieke niet te vaak tenzij hij hier expliciet om vraagt.

en zo zijn er vele gedragsregels waarmee wij dienen rekening te houden. Der islam Is Rahma geliefde broeders en zusters. Het houdt rekening met de zieken maar tegelijkertijd spoort het ons aan om de zieken niet te vergeten opdat we hiermee de voortreffelijkheden kunnen verdienen.

Beste dienaren van Allah.  Alle Lof aan Allah de Barmhartige die onze harten met elkaar heeft verbonden en ons met deze gunsten heeft begunstigd opdat we als een gemetselde muur naast elkaar staan ter ondersteuning, hulp en advies.

Het bezoeken van een zieke ongelovige

Ook rust er geen zonde in het bezoeken van een ongelovige die ziek is, als dit een belang dient. De Profeet (vrede zij met hem) bezocht een joodse jongen, nodigde hem uit naar de Islam en hij werd moslim.

De Profeetﷺ was aanwezig toen Aboe Taalib, zijn oom van vaderskant, stervende was. Hij nodigde hem uit naar de Islam maar hij weigerde. In dit geval kan het doel het uitnodigen van de (zieke) persoon naar de Islam zijn. Of om zijn slechtheid te beperken of om zijn hart te verzachten.

Allah swt zegt: O jullie die geloven vreest Allah en laat iedere ziel toezien op wat zij heeft vooruitgezonden voor de Volgende dag. En vreest Allah. Voorwaar Allah is alziend over war jullie doen. En weest niet zoals degenen die Allah vergaten waarop Hij hen zichzelf deed vergeten. zij zijn degenen die de zwaar zondigen zijn. De bewoners van de hel en de bewoners van het paradijs zijn niet gelijk. De bewoners van het paradijs zijn de winnaars.

Moge Allah swt de zieken genezen en hun ziektes de aanleiding laten zijn voor het wissen van de zonden.

 

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022