Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Het verbreken van de beloften

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Islamitisch Centrum Imam Malik | 15 augustus 2014

Alle lof aan de Heer der werelden die de aarde en de hemelen schiep. Alle lof aan Degene die alles in balans en perfectie schiep. Vrede en zegeningen zij met de Profeet die enkel de waarheid sprak en niet sprak uit begeerte Mohammed saw.

Vorige week werd de volgende hadith behandeld: de Hypocriet bevat drie tekenen: 1) Als hij spreekt, liegt hij; 2) Als hij iets belooft, breekt hij zijn belofte; 3) en als hij iets toevertrouwd krijgt, schendt hij dat vertrouwen)). In deze khutba zoomden wij in op het eerste gedeelte van de hadith, nl het liegen.

Adh van een vers uit de koran waarin Allah swt zegt (interpretatie) {En vertel in het Boek over Ismaïl: hij was trouw aan zijn beloften en hij was een Boodschapper, en Profeet} 19:16 staan we vandaag stil bij de ernst van het maken van een belofte. In dit vers beschrijft Allah swt ons de eigenschappen van de profeet Ismail vóór Hij ons vertelt dat hij een profeet is. Ismail as was een oprechte profeet die altijd zijn belofte trouw nakwam.

Allah swt prijst Zijn vrome dienaren die deze eigenschappen bezitten. Deze nobele eigenschappen die in deze tijden erg zeldzaam zijn, zelfs onder de moslims. Over deze mensen zegt Hij: {Onder de gelovigen zijn er mannen die de belofte die zij aan Allah gedaan hebben trouw blijven. Onder hen zijn er wiens wens vervuld is (omwille van Allah gedood zijn) en andere die (daarop) wachten. En zijn hebben niets veranderd (in hun belofte).} 33:23

Wanneer iemand zich aan zijn beloften houdt en trouw is aan zijn afspraken met moslims en niet moslims, dan zegt dit veel over de persoon. Dit houdt in dat deze persoon een goed karakter bezit, een nobel gedrag vertoont en is dit het bewijs van een waardig persoon.

Een ieder van ons zou zich aan de afspraken of beloften moeten houden, of deze nu met een belangrijk persoon, een goede vriend of een collega is. Wanneer je je hieraan houdt dan gehoorzaam je Allah’s bevelen. Hij zegt: {en komt de belofte na. Voorwaar, over de belofte worden jullie (op de Dag der Opstanding) ondervraagd.} 17:34

Het is bekend dat binnen onze gemeenschap de beloften en afspraken niet heel erg serieus worden genomen. Zo erg dat we soms erbij vertellen of we een afspraak hebben op z’n Nederlands of op z’n Marokkaans. Dit is op het eerste gezicht erg grappig bedoeld, maar in feite weerspiegelt dit de trieste staat waarin de umma zich in bevindt. De profeet saw vertelt ons in een overlevering dat hij eens een afspraak had met een van zijn metgezellen. De metgezel kwam drie dagen later. De Profeet saw berispte hem zachtjes door te zeggen: “Je hebt een aantal problemen voor me veroorzaakt. Ik heb drie dagen op je gewacht.” De metgezel had waarschijnlijk een reden voor deze vertraging, hij had echter geen middelen om de Profeet saw op de hoogte te stellen.

Zelfs wanneer je iemand bent die altijd zijn beloften nakomt en zijn afspraken niet vergeet of verwaarloost, kan het weleens voor komen dat je met overmacht te maken hebt waardoor je de belofte ongewild moet verbreken of niet op de afspraak aanwezig kunt zijn. Echter dien je de verantwoordelijkheid te dragen dit te allen tijde door te geven aan degene met wie je een afspraak hebt. In deze tijd heb je geen excuses meer waardoor je de ander niet kunt laten afweten.

Maak ook nooit een afspraak of een belofte waarvan je weet dat je deze niet kunt nakomen. Wanneer je dit wel doet, verval je onder de hypocriete mensen waarover de Profeet saw heeft gezegd: de Hypocriet bevat drie tekenen: 1) Als hij spreekt, liegt hij; 2) Als hij iets belooft, breekt hij zijn belofte; 3) en als hij iets toevertrouwd krijgt, schendt hij dat vertrouwen)).

Het is belangrijk te beseffen dat wanneer wij een belofte maken aan mensen wij een belofte maken aan Allah swt, en als wij deze verbreken, verbreken wij een belofte met Allah s wt.

En wanneer jij geliefde broeder en zuster te maken hebt met mensen die hun beloften of afspraken niet nakomen, wanhoopt dan niet want zij hebben al een belofte verbroken met Allah swt. Jouw beloning zul je hoe dan ook ontvangen.

Het verbreken van beloften en afspraken ligt vaak ten grondslag aan de fitan waar de umma tegenwoordig mee te maken heeft. Zouden wij allen onze beloften nakomen met elkaar en voor al met Allah swt, dan zouden wij ons wellicht in een betere staat bevinden. Zelfs in de tijd vóór de islam hechtten de Arabieren grote waarde aan mensen die zich aan de beloften hielden. Je was geen waardige man als je de beloften niet nakwam. Wat te zeggen wanneer de islam ons bereikt heeft?

Het is ook daarom van cruciaal belang dat je je kinderen aanleert hun beloften na te komen en dat zij geen beloften moeten maken die ze niet na kunnen komen. Hun grootste les zijn de ouders zelf die wel of niet de beloften nakomen.

Moge Allah swt onze harten zuiveren en ons voorzien van de beste karaktereigenschappen.

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022