Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Reactie ICIM nav keiharde kritiek van CWI op het onderzoek van dhr. Souroush

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Islamitisch Centrum Imam Malik | 27 februari 2019

PERSBERICHT

Tilburg University houdt fraudeleuze onderzoeker en copromotor een hand boven het hoofd.

ICIM Leiden roept dhr. Soroush op zijn doctorstitel in te leveren.


Tilburg University kiest voor zachte landing.

Ondanks de keiharde kritiek van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI)  kiest de Tilburg University (TU) er niet voor om de goedkeuring van het proefschrift terug te trekken. Dit ondanks het feit dat onderzoeker aantoonbaar heeft gefraudeerd en onwaarheden heeft verkondigd in zijn onderzoek. Zo zou hij bezoeken hebben gebracht aan een moskee in Hilversum en aldaar activiteiten hebben bijgewoond die nooit hebben plaatsgevonden en heeft onderzoeker zelf toegegeven tijdens het verhoor van de CWI dat hij een bezoek aan een moskee heeft opgenomen in zijn onderzoek terwijl hij onderweg naar die moskee heeft besloten terug naar huis te gaan.

 

Ook trekt de CWI in twijfel wat de rol is van de persoonlijke betrokkenheid en vooringenomenheid  van onderzoeker en copromotor inzake het thema salafisme.

 

Met name de rol van de copromotor dhr. Jan Jaap de Ruiter en diens rol in de media m.b.t. dit proefschrift wordt fel bekritiseerd door de CWI:  

‘Het heeft er de schijn van dat met name copromotor hier minder kritisch is geweest vanwege zijn eigen visie op het salafisme. Het feit dat deze ook zelf actief de media heeft opgezocht na de promotie en daarbij het proefschrift als ondersteuning van bepaalde (vergaande) inzichten heeft aangehaald, wijst tevens in die richting’, aldus de CWI

 

Ondanks de felle kritiek van de CWI kiest de TU er, om onbegrijpelijke redenen, er niet voor om het onderzoek terug te trekken en volstaat zij met een rectificatie en publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. Ook gaat de TU voorbij aan het feit dat de promotiecommissie ondanks alle integriteits- en kwaliteitsbezwaren dit proefschrift heeft goedgekeurd.

 

Moreel appel op de heer Soroush

Wij doen een moreel appel op dhr. Soroush om zelf zijn promotietitel in te leveren zoals de heer Stapel aan dezelfde universiteit dat eerder heeft gedaan. Aan het advies van de CWI kan geen enkel andere conclusie worden onttrokken dan dat het proefschrift verre van wetenschappelijk verantwoord is. Het zou de heer Soroush sieren deze conclusie te onderschrijven.

 

In het licht van het ‘islamdebat’

In een tijd van vergaande polarisatie in de samenleving is integere, objectieve en onafhankelijke  onderzoek het minste wat de maatschappij van de wetenschap kan verwachten. Door dit onderzoek niet terug te trekken, de promotiegoedkeuring te laten blijven gelden  en de houding en rol van de copromotor te licht op te vatten draagt de TU op deze manier bij aan het in stand houden van een scheef debat dat zeer nadelig is voor de moslimminderheid in Nederland.

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022