Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Persverklaring aangaande de gebeurtenissen in Parijs

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Islamitisch Centrum Imam Malik | 15 november 2015

Persverklaring

SIORH veroordeelt terroristische aanslagen in Parijs.

Gisterenavond zijn wij opgeschrikt door de afschuwelijke aanslagen op onschuldige burgers in Parijs. Met afkeer en afschuw hebben wij kennis genomen van de enorme aantallen slachtoffers die hierbij zijn gevallen. In eerste instantie gaat ons medeleven uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Zij zijn het hardst getroffen door deze barbaarse daden die niet alleen tegen hen gericht waren, maar tegen onze samenleving die staat voor vrijheid en verdraagzaamheid.

Deze terroristische daden toont aan dat er krachten zijn die onze samenleving trachten te ontwrichten. Deze aanslagen bewijzen wederom net zoals de aanslagen eerder in Turkije en  Libanon, dat het geen oorlog is tussen moslims en niet-moslims, maar een oorlog tussen beschaafde  samenlevingen en barbaarse terroristen die geen enkele vorm van menselijkheid tonen in hun uitingen en daden.

Wij roepen daarom iedereen op om de rust te bewaren en daarbij de moed en veerkracht als samenleving te laten zien. Op ons moslims rust de religieuze en morele plicht om actief op te treden tegen dit soort excessen en niet aan de zijlijn te blijven toekijken. Jongeren die ontvankelijk zijn voor dit soort gewelddadige gedachten of hiermee sympathiseren, moeten door de gemeenschap hierop krachtig worden aangesproken. Laten wij samen bewijzen dat wij wel degelijk in staat zijn om ons verstand te laten winnen van onze emoties. We weten namelijk allemaal dat geweld nooit tot een oplossing leidt.

Wij als platform van islamitische organisaties (SIORH) zullen ook hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Wij zullen er alles aan doen om krachten, die ons uit elkaar willen spelen, het hoofd te bieden. Wij zullen in deze samen optrekken met overheden, maatschappelijke organisaties en met de gewone burgers op buurt-, wijk- en straatniveau.

Aldus de persverklaring van het SIOR Haaglanden, het samenwerkingsverband waar wij als moskee in regio Haaglanden bij zijn aangesloten.

Dit strookt met de visie en werkwijze van het ICIM waarin wij samen met onze stad blijven investeren in elkaar. Samen + Leven = Samenleven.

Noot voor de pers. Niet ter publicatie:

Samenwerkingsverband van islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) is een samenwerkingsverband met 23 samenwerkende Islamitische organisaties in de steden Den Haag, Rijswijk, Leidschendam, Maassluis, Vlaardingen, Naaldwijk, Wateringen, Delft, Zoetermeer, Leiden, Boskoop, Voorschoten, Bodegraven en Gouda.

Voor alle inhoudelijke vragen,  kunt u contact opnemen via e-mailadres: siorhaaglanden@gmail.com

 

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022