Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Persberichten

Persberichten

Reactie ICIM nav keiharde kritiek van CWI op het onderzoek van dhr. Souroush

Wij doen een moreel appel op dhr. Soroush om zelf zijn promotietitel in te leveren zoals de heer Stapel aan dezelfde universiteit dat eerder heeft gedaan.

Persberichten

Misleidend promotieonderzoek M. Soroush legt dubieuze praktijken Tilburg University bloot

Wie het onderzoek daadwerkelijk leest, kan niet anders concluderen dat het van alle kanten rammelt en wetenschappelijk onwaardig is. Zo wordt een opsomming gegeven van salafistische instellingen, zonder uiteen te zetten wat hen salafistisch maakt.

Persberichten

Persbericht SIORH. Boerkaverbod

Dinsdag 26 juni 2018, de dag dat de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding door de Eerste Kamer is aangenomen, zal de parlementaire geschiedenis ingaan als een absoluut dieptepunt, een onuitwisbare smet. De wet behelst onder andere dat moslima’s met gezichtsbedekking niet meer met de tram of bus mogen reizen, hun kinderen niet van school mogen halen en overheidsgebouwen niet mogen betreden.

Persberichten

Persbericht Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties regio Haaglanden e.o

Donderdag 25 februari jl. zijn moskeeën in onze regio en daarbuiten opgeschrikt door zeer dreigende en discriminatoire brieven.

Persberichten

Moslimgemeenschap: ”Motie Pvda en VVD slaat de plank volledig mis.”

De PvdA en de VVD hebben afgelopen week in een motie de regering verzocht het Openbaar Ministerie onderzoek te laten verrichten naar de strafbaarheid van salafistische organisaties in NL.

Persberichten

Persverklaring aangaande de gebeurtenissen in Parijs

SIORH veroordeelt terroristische aanslagen in Parijs.

Persberichten

afkeuringsverklaring gewelddadige aanslag kantoor Charlie Hebdo

Naar aanleiding van de aanslag op het kantoor van weekblad Charlie Hebdo in Parijs die leidde tot vele slachtoffers, verklaren wij, het executieve bureau van de Vereniging Imams Nederland en namens alle verenigingsleden, onze afkeuring en verwerping van deze aanval en veroordelen we met klem de daders achter deze terreuraanslag.

Persberichten

Afkeuringsverklaring aanslagen Parijs.

Het Islamitisch Centrum Imam Malik heeft met afgrijzen kennis genomen van de barbaarse en onmenselijke gebeurtenissen in de stad Parijs.

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022