Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Bezoek Minister Asscher nav dreigbrief.

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Islamitisch Centrum Imam Malik | 11 maart 2016

Gisterenmiddag zijn minister Asscher en de heer Schoof (NCTV) in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van islamitische organisaties bij ons in de moskee. Behalve onze woordvoerder en voorzitter was ook onze regionale koepelorganisatie SIORH vertegenwoordigd.


 

Onze inzet voor het gesprek was om de zorgen die er zijn onder onze moskeebezoekers over te brengen op de bewindsvoerders en hen te vragen gepaste maatregelen te nemen ten aanzien van de veiligheid van onze moskeeën.Daarnaast hebben wij het ontbreken van een sterke stellingname door onze minister president tegen de dreigingen en het ontbreken van richtlijnen vanuit het rijk hoe om te gaan met islamofobe acties gehekeld.

Uit de gesprekken is de toezegging gekomen dat de risicoanalyse voor wat betreft moskeeën scherp gesteld zal worden door de NCTV. Binnen zeer korte termijn zullen wij wederom met de NCTV in gesprek gaan over de actuele bedreigingsniveau en hoe daar gevolg aan te geven. De NCTV zal ook lokale overheden en de politie beter inlichten over de veiligheidssituatie van de moskeeën en vanuit het rijk zullen handreikingen gedaan worden naar gemeentes hoe te handelen in gevallen van meldingen of aangiftes van dreiging door moskeebestuurders.

Wij zullen de toezeggingen die ons vandaag gedaan zijn scherp blijven volgen. Ook gaan wij met onze lokaal bestuur in Leiden om tafel om af te stemmen hoe we de situatie in Leiden kunnen verbeteren als het gaat om de veiligheid van onze moskeeën en het aanpakken van de voedingsbodems waaruit deze dreigingen volgen.

 

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022