Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Islamitische overlijdensrituelen tijdens het Coronavirus

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Islamitisch Centrum Imam Malik | 14 maart 2020

Zaterdag 19 Rajab// 14 maart 2020

Onderwerp: Berichtgeving van bepaalde Islamitische overlijdensrituelen tijdens virusuitbraak corona covid-19.

Bron: VIN (Vereniging van Imams Nederland)

Alle lof aan Allah en gebeden en vrede van Allah over de profeet Mohammed en zijn naasten en metgezellen,

Zoals men weet is het overlijden en begraven van moslims buiten hun geboorteland niet iets nieuws. Het is een zaak waar Islamitische geleerden in het verleden veelvuldig fatwa’s over hebben uitgesproken. Gezien de huidige situatie waar wij ons in bevinden en nadat wij contact hebben gehad met personen en instellingen die betrokken zijn bij dit vraagstuk en onze religieuze verantwoordelijkheid hierin, is Vereniging van Imams in Nederland tot de volgende conclusies gekomen:

 

  • In de huidige omstandigheden is er religieus gezien absoluut geen belemmering om moslims te begraven in bestaande Islamitische begraafplaatsen in Nederland. Lukt dat niet, dan in de aangewezen Islamitische gedeelten in openbare begraafplaatsen. De norm is een graf met onbeperkte tijd. Is dat niet mogelijk, dan hoort  men te kijken naar het langste tijdsbestek. Dit natuurlijk binnen de grenzen van wat men aan kan. Allah zegt: “Vreest Allah zo goed als jullie kunnen” en Hij s.w.t. zegt: “Allah legt niemand meer op dan hij kan dragen.” (At Taghaboen; vers 16 & Al Baqarah; vers 286)
  • De zuivere leer van de profeet v.z.m.h. leert ons om zo spoedig mogelijk onze doden te begraven. Het is zeker geen gezonde keuze om de lichamen van overledenen voor onbekend termijn in koelcellen te bewaren op vliegvelden en bij uitvaartmaatschappijen. Dit geldt zeker als de lichamen zich ophopen met alle gevolgen van dien. Bij onze vrome geleerden is de norm: Goed zijn voor de overledene is hem/haar zo spoedig mogelijk begraven. Dit wat betreft de normale overledenen.
  • Wat betreft mensen die komen te overlijden door het virus corona covid-19; De vraag die hierbij opkomt is hoe om te gaan met de rituele wassing. Zoals bekend is onze sharia gefundeerd op het gemak en het opheffen van obstakels voor mensen. Daarom moet er rekening gehouden worden met de besmetting. Is besmetting mogelijk bij een wassing? Deze vraag dient beantwoord te worden door artsen en virologen. Als er geen besmettingsgevaar aanwezig is, dan hoort de overledene op de gangbare wijze gewassen te worden. Mocht er besmettingsgevaar zijn bij aanraking, dan is het lichaam spuiten met water voldoende. Als dat niet mogelijk is, dan is aanraking met een steen/aarde (tayammom) voldoende. Als de artsen echter verbieden om in de buurt te komen van het lichaam door het aanwezige besmettingsgevaar, dan is begraven zonder wassing geen probleem want de verplichting vervalt daarmee. Verder adviseren wij ook om de overledenen niet in moskeeën te wassen door beperkte quarantaine mogelijkheden die er zijn.
  • Wat betreft het dodengebed (aljanaza) voor iemand die door dit virus komt te overlijden; Het is een verplichting voor moslims om deze te verrichten. Het volstaat echter dat een klein aantal mensen dit gebed verrichten. Ook hiermee vervalt de plicht voor de rest van de moslims (fard kifaya). Wij adviseren hierbij om dit gebed te verrichten op begraafplaatsen en niet in moskeeën en om het omhelzen, het handen schudden en overige lichamelijke contacten te vermijden om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen.
  • Tot slot manen wij alle moslims aan om Allah s.w.t. te smeken, Hem veelvuldig aan te roepen, te bidden en vergeving te blijven vragen. Dit, gepaard gaand met het navolgen van instructies van deskundigen en plaatselijke en landelijke autoriteiten zodat Allah deze pandemie van ons en de hele mensheid opheft. Hij is daarvoor in Machte. Hij is de Alhorende, de Alziende.

 

En moge Allah zijn zegeningen en gebeden doen neerdalen op Zijn gezant Mohammed en diens naasten en metgezellen.

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022