Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

#ICIMBLOG3: ‘Alles valt in het niet, vergeleken met die ene plek’

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Islamitisch Centrum Imam Malik | 8 september 2019

Dromen mag, sterker nog: het moet. We dromen over van alles. Over bepaalde doelen die we willen nastreven, waar we uiteindelijk willen geraken en hoe we onszelf over een x-aantal jaar het liefst willen zien. Dromen die wat mij betreft zeker de moeite waard zijn, maar helaas nog te vaak beperkt in omvang zijn. Want zeg nou eerlijk, hoe vaak staan we stil bij de misschien wel absolute bekroning van ons verblijf hier in dit wereldse leven? Wat stellen dat nog te stichten gezinnetje, die droombaan en dat huis nog voor als je nadenkt over dat hoger te verwezenlijken doel? Die enkele plek die lang niet voor iedereen is weggelegd. Daar waar de harten pas echt tot rust zullen komen, want rust hier in deze Dunya, die is dan verwaarloosbaar.

Dag in dag uit laten we ons meeslepen door wat zich een dynamische en snelgroeiende kenniseconomie noemt. Wonen in Nederland is mooi, goed en kan zeer zeker ook als comfortabel worden geclassificeerd. We zijn van alle gemakken voorzien en kunnen ons van alles veroorloven. Maar als je een beetje om je heen vraagt dan kom je al gauw tot de conclusie dat het ons toch altijd aan iets ontbreekt. We leven in een ‘rush’, alles gaat snel en moet snel. Zo snel dat het nieuwe na niet al te lange tijd achterhaald is en we om de oren worden geslagen met trends waar je je nog maar van moet afvragen of ze de moeite en het risico waard zijn. Het wereldse leven, de Dunya lijkt maatstaf te worden, de Deen verdwijnt in helaas nog veel gevallen op de achtergrond. We leven met een zekere angst, angst voor wat komen gaat. En daarbij komt ook nog dat we door die dagelijkse sleur onthouden worden van innerlijke rust. Rust die we in dit wereldse leven kunnen krijgen, maar het nooit zal halen bij eeuwige rust op een plek waar we diep van binnen allemaal naartoe proberen te werken: Jannah. In deze blog blikken we kort vooruit op een fractie van al het moois wat ons te wachten staat. Een beloning waarvan het volledig aan onszelf ligt of we die wel of niet toebedeeld krijgen. Vergeet Nederland, vergeet de wereld, vergeet wat je hier nog allemaal hoopt te bereiken. Het valt volledig in het niet als we een glimp opvatten van dat voor ons als ongrijpbaar geziene startbewijs voor een plekje daar. Een plek waar al jouw moeite, standvastigheid en geduld wordt uitbetaald.

Het welkom wat je misschien nooit voor mogelijk hield
Altijd al, sinds kinds af aan, zijn we volgestopt met mooie verhalen en omschrijvingen van het Paradijs. Wat er allemaal mogelijk is, dat het een eeuwig bestaan daar betreft en de kanttekening dat het geen vanzelfsprekendheid is daar deelgenoot van te mogen zijn. Hoe mooi, hoe hartverwarmend zou het dan zijn om daar verwelkomd te worden. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى zegt hierover in zijn heilige boek (Sourah Az Zoumar 39:73): ,,En degenen die hun Heer vreesden zullen in menigten naar het Paradijs worden gevoerd, totdat, wanneer zij bij haar zijn aangekomen en haar poorten geopend zullen worden, en haar bewakers tot hen zullen zeggen: ‘Salaamoe ‘alaikoem. (Vrede zij met jullie) Jullie hebben goed gehandeld, treedt binnen, eeuwig levend’.”

Zaken die ons voorstellingsvermogen te boven gaan
Vandaag de dag moet het heel ver gaan willen we nog ergens van opkijken. De meesten van ons zijn allang niet meer onder de indruk van al hetgeen mogelijk is qua technologie, rijkdom en luxe. ,,Ik heb het allemaal wel gezien’’, hoor je vaak. Een goed teken zou je zeggen, al zal het niet opgaan voor al het moois wat ons mogelijk te wachten staat. Een van de metgezellen (Abou Hurayra, Al Bukhari) zei dat onze Profeet صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ het volgende van Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى te horen kreeg: ,,Ik heb voor Mijn rechtgeleide dienaren voorbereid wat geen oog heeft gezien noch een oor heeft gehoord, noch is het te ervaren in het menselijke hart. Dus, reciteer indien jij wil: ‘En geen ziel weet wat voor blijdschap voor hen verborgen ligt’.’’

Als je iets voelt dan straal je dat meestal ook uit, des te meer in het Paradijs
Kan je je dat nog voorstellen, een gemoedstoestand die onveranderd blijft? Een ‘vibe’ die voor eeuwig voortduurt en qua beleving op geen enkele manier in omvang of intensiteit verminderd kan worden? Het kan, in het Paradijs. Net zoals er in tal van andere verzen door Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى wordt gerept over al hetgeen die plek zo uniek maakt, doet hij dat ook in Sourah Al Qiyama (75:22-23) én Al Moutaffifien (83:24): ,,Gezichten zullen die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer zullen zij zien.’’ Het zal duidelijk van onze gezichten af te lezen zijn dat we ons bevinden op de uiteindelijk enige plek die ertoe doet: ,,Jij herkent in hun gezichten de stralende gelukzaligheid.’’

Doelen stellen en sparen doen we dag in, dag uit. Daar is uiteraard niets mis mee, alleen moeten we waken voor de vaak verpletterende en tegelijkertijd onbewuste kortzichtigheid die meester van ons maakt. Continu moet je jezelf de vraag blijven stellen of Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى nu onder de indruk zou zijn van jouw inspanningen om Hem tevreden te stellen. Leg je de lat hoog genoeg? Is het tijd om per direct het roer definitief om te gooien? Voel je je goed, voel je je op je plek? Knaagt er continu iets aan je? Allemaal vragen die bij zullen dragen aan een nog grotere intrinsieke motivatie om uiteindelijk te geraken in een plek waar je tot in de eeuwigheid van zal gaan genieten. We hebben het vaak over investeren voor in de toekomst, zekerheden inbouwen, zorgen dat je bepaalde zaken tegen een bepaalde tijd voor elkaar hebt. Een betere diepte-investering dan bouwen aan de weg die uiteindelijk leidt naar het Paradijs, die is er niet.

Moge Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ons leiden, steunen en wellicht nog sterker maken dan al die verleidingen die die weg naar het Paradijs blokkeren. AMEEN!

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022