Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

78. An-Naba’ [De Aankondiging]

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Islamitisch Centrum Imam Malik | 14 november 2014

Soerah An-Naba’ [De Aankondiging] – geopenbaard in Mekka
Hoofdstuk 78 : 40 verzen

بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.

01. Waarover stellen zij elkaar vragen?

02. Over de geweldige aankondiging [de Dag der Opstanding].

03. Waarover zij redetwisten.

04. Nee! Zij zullen het weten.

05. Nogmaals nee, zij zullen het weten.

06. Hebben Wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt?

07. En de bergen als pinnen [om de aarde stabiliteit te verlenen]?

08. En Wij hebben jullie in paren geschapen.

09. En Wij hebben voor jullie de slaap gemaakt, als rust.

10. En Wij hebben de nacht als een bedekking gemaakt.

11. En Wij hebben de dag [tot een tijd] gemaakt om levensonderhoud te zoeken.

12. En Wij hebben boven jullie zeven hechte hemelen gebouwd.

13. En Wij hebben daarin een stralende lamp [de zon] geplaatst.

14. En Wij hebben uit de wolken stromend water gezonden.

15. Opdat Wij daarmee graan en planten voortbrengen.

16. En dichtbegroeide tuinen.

17. Voorwaar, de Dag van de Beoordeling is op een vastgesteld tijdstip.

18. De Dag waarop op de bazuin wordt geblazen zullen jullie komen [tot Allah], groep na groep.

19. En de hemel wordt geopend en zij heeft vele poorten.

20. En de bergen worden verpulverd en worden tot luchtspiegelingen.

21. Voorwaar, de Hel is als een hinderlaag.

22. Een bestemmingsoord voor de overtreders.

23. Zij verblijven eeuwig daarin.

24. Zij zullen daarin geen koelte en geen drank proeven.

25. Behalve kokend water en [stinkende] etter.

26. Als passende vergelding [straf].

27. Voorwaar, zij verwachtten nooit een afrekening?

28. En loochenden Onze verzen [tekenen] geheel.

29. En Wij hebben alle zaken in een Boek opgesomd.

30. Proeft daarom de straf, en er is voor jullie geen vermeerdering, behalve van de bestraffing.

31. Voorwaar, voor de Moettaqôen [godvrezenden] is er een overwinning.

32. Tuinen en druivenstruiken.

33. En jeugdige gezellinnen, gelijk in leeftijd.

34. En een gevulde beker.

35. Zij horen daar geen onzin en geen leugens.

36. Als een beloning van jouw Heer, als afrekenende gift.

37. De Heer der hemelen en der aarde en wat er tussen beide is, de Barmhartige. Zij zijn niet in staat Hem aan te spreken.

38. Op die Dag staan de Geest [Djibrîl] en de Engelen in rijen opgesteld. Zij spreken niet, behalve aan wie de Barmhartige toestemming verleent en die zegt wat juist is.

39. Dat is de Dag van de Waarheid. Laat wie wil daarom een terugkeer naar zijn Heer afleggen.

40. Voorwaar, Wij hebben jullie gewaarschuwd voor een nabije bestraffing, op de Dag dat de mens zal kijken naar wat zijn handen vroeger [op aarde] bedreven, en waarop de ongelovige zal zeggen: “O wee, was ik maar aarde.”

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022