Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Het bestuur

In november 2012 hebben de leden van het Islamitisch Centrum Imam Malik een nieuw bestuur gekozen. Aanvankelijk bestond het bestuur uit negen leden. De samenstelling van dit bestuur, dat bestaat uit de oudere en de jongere generatie, weerspiegelt de Leidse moslimgemeenschap. Deze zware taak en verantwoordelijkheid die dit bestuur op zich draagt, wordt volledig vrijwillig uitgeoefend naast de eigen fulltimebaan. Iedere twee jaar kiezen de leden op een democratische wijze een nieuw bestuur. Het bestuur is de eindverantwoordelijke voor alles wat te maken heeft met het Islamitisch Centrum Imam Malik.

De laatste bestuursverkiezing heeft plaatsgevonden op zondag 7 april 2019. Alle genoemde bestuurders zijn opnieuw herkozen door de achterban.

 

Bestuursleden 

Mohammed Elfedg Voorzitter
Abdelhamid Bouzzit Vice-voorzitter
Rachid Oucharia Secretaris
Mbark Skakni Penningmeester
Mustapha Kouskous Penningmeester
Mohammed Makhoukhi Bestuurslid
Hassan Elwali  Bestuurslid

 

Alle bestuursleden hebben een gelijkwaardige positie in de besluitvorming.

 

Wat doet het bestuur?

  • Vergaderen.
  • Notuleren van alle vergaderingen.
  • Coördineren van het bestuursbeleid en dat deze in goede banen wordt geleid in het belang van het Centrum.
  • Samenstellen van het jaarverslag.
  • Administratie, correspondentie en de ledenadministratie.
  • Verantwoordelijk voor alle publicaties.
  • Het beheren van de invorderingen, uitbetalingen van de gelden van het centrum en de boekhouding daarvan.
  • Regelmatig, ten minste eenmaal per jaar een verslag uitbrengen van de financiële positie van het centrum.
  • Periodieke bijeenkomsten met de commissies en overige vrijwilligers.
  • Het in stand houden van een gezonde relatie tussen het centrum en de partners.

Klik hier voor het verslag van de  laatste Algemene Leden Vergadering

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022