Word Lid!
Logo_Icim_Leiden
Navigatie

Help, mijn ouders worden oud

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

Datum: 21/03/2019

Start tijd: 19:30 uur

Eind tijd: 21:00 uur

Doelgroep: Iedereen.

Locatie: Islamitisch Centrum Imam Malik
Nieuwe Marnixstraat 80
2316 ES Leiden
info@icimleiden.nl

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “oef” tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: “O mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.”

(Soerat al-Israa’: 23-24)


Vanuit onze religie zijn we opgevoed voor onze ouders te zorgen en goed voor hen te zijn. En vanuit onze (culturele) opvoeding zijn veel van ons groot gebracht met het idee dat als onze ouders oud worden en verzorging nodig hebben, wij er vanzelfsprekend voor hen zullen staan.
Maar hoe neem je die verantwoordelijkheid op je als je je ouders niet in huis kan nemen doordat je huis te klein is?
Is externe hulp inschakelen voor je ouders een schande? Of is het juist de uitwerking  van bovenstaande Koranvers?
Deze en veel meer kwesties rondom de zorg van onze ouders in de huidige maatschappij zullen aan bod komen op onze thema-avond ‘Help, mijn ouders worden oud!’
Onder leiding van imam Azzedine Karrat,
internist ouderengeneeskunde Ali Lahdidioui en
Directeur van OmniaZorg Mustapha el Baroudi zullen wij alle facetten van dit onderwerp langsgaan.
Samen met u en een aantal zorgprofessionals in de zaal willen wij een interactieve avond organiseren waarbij een ieder die nog levende ouders heeft wat van zal opsteken!

Contact ons

Wil je ons een vraag stellen of iets melden? Stuur ons gerust een email via het contactformulier. Bel je liever? Bel dan naar 071-5210022